Herkenbaar? “We moeten wat met de openbare ruimte.” De openbare ruimte zit vol kansen! Juist nu moeten we de potentie benutten. Nu is de vraag hoe je de openbare ruimte slim kan benutten om de maatschappij in beweging te krijgen.

Arno Hermans is als verkeerskundig ingenieur met planologische ervaring werkzaam in de sport. Hij maakt deze combinatie tijdens het webinar op 18 juni. En maakt het ook meteen concreet met veel (buitenlandse) voorbeelden. In het afgelopen half jaar heeft Sport eXperience onderzoek gedaan naar processen en voorbeelden hoe innovatie in te zetten voor een actieve maatschappij in de openbare ruimte. Het onderzoek is een combinatie van desk research, interviews en enquêtes.
Wat is de invloed van technologie en innovatie op onze openbare ruimte? Welke kansen biedt dit? Door onze veranderende samenleving creëert dit nieuwe perspectieven op de rol en interpretatie van onze openbare ruimte. Meer ondernemers ontdekken de mogelijkheden van onze openbare ruimte. En overheden faciliteren, om hun inwoners en bezoekers in beweging te krijgen.

AANMELDEN:
Meld je je ook aan voor het webinar op 18 juni van 15:00 – 16:00! Kosten bedragen € 20,-. Je treft meer informatie aan in de bevestigingsmail na aanmelding.